Độ chua của đất

  • 05-11-2021

  

Đối với nhiều loại cây, độ chua của đất không thành vấn đề. Nhưng đối với một số người, nó mang tính quyết định là:
trong các loại thực vật được gọi là “cây thạch nam” như đỗ quyên, hoa trà, cây phong Nhật Bản, v.v. yêu cầu độ pH dưới 6,5
hoặc ở cây calcicole (mọc tốt trong đất đá vôi) mọc trên đất có độ pH lớn hơn 7,5.
Nếu độ pH của đất không từ 6 đến 7,5, các chất dinh dưỡng có thể được cây trồng kém hấp thụ hơn mặc dù chúng có trong đất gây ra các vấn đề thiếu hụt biểu hiện bằng chứng úa vàng (vàng lá), cây phát triển yếu ...
Dưới đây là một số cách dễ dàng để tìm ra xu hướng đất của bạn để điều chỉnh nó, hoặc ít nhất là trồng những loại cây phù hợp với những điều kiện này.

https://mde.edu.vn/cai-tao-dat-chua-bang-cac-bien-phap-don-gian-tiet-kiem-hieu-qua-cao/